Diverse kåder som kan vara bra att ha.

Eftersom HTML-knackandets ädla konst går ut på att "Marjanisera" (Klipp&Klistra)
så gäller det att samla på sig en massa kåder som kan vara bra att ha.
Men det blir lätt oreda bland filerna och svårt att finna det man söker.

Därför samlade jag ihop mycket av det nyttigaste under ett lättmanövrerat bibliotek
och slängde även upp det på internet så att jag kommer åt materialet även om jag
sitter hos någon annan och hackar.

Och då blir det tillgängligt för andra som också kådar i EditPad.

Allt funkade på min HDD innan jag FTP:ade upp det på servern.
Med IE 5.5   1024x768x16

Många av koderna funkar inte med Netscape och det är ju allmänt känt
att det ena är förmer än den andre och tolkar koderna därefter.
Och eftersom surfarna använder Internet Explorer till 75% så...