1910---1919
1910 uppfördes det pampiga tingshuset med sockel av tranåsgranit.
Den idag 100-års jubilerande men samtidigt krisdrabbade Kuranstalten anlade Badhotellet.
Körsnären Olle Holm tillverkade den första dampälsen.
Pälsindustrin låg ännu i sin linda.
1911 Tranåskvarnsskolan (Norra skolan) stod klar. Det enda projekt som Tranåskvarns muncipalsamhälle kunde genomföra.
Skolan revs trots starka protester 11 november 1988.
Tranås Kvarn läggs ner och Elverket tar över.
Blivande storföretagaren Stig Hjelmqvist (Stigas grundare) föds.
1912 Tennishallen (intill nuvarande Brandstationen) byggs och blir allaktivitetshus under många år.
Radiokändisen Rune Moberg föds i Tranås.
1913 Sex privatpersoner (en av dem "Bygge David") anlägger Sveaparken på söder. I dag en hårt beskuren och lätt skamfilad park.
1914 Fabrikernas ångvisslor förkunnar första världskrigets utbrott och handlare Edvin Aztor sätter upp löpsedlar i "politiska hörnet" (intill nya rondellen).
1915 Axel Hermelin, Gripenberg "Gammelbaron" avlider.
Petrus Axelsson blir svensk mästare på skidor.
1916 Svartåregleringen äntligen klar.
Tranås kvarns municipalsamhälle införlivas med köpingen och det kommunala "inbördeskriget" är över.
1917 Det sk potatisupproret äger rum vid stationen sedan en Ydrebonde tänkte sälja en vagnslast till Göteborg medan Tranåsorten saknade potatis och man fick äta rovor etc. Demonstranterna fick rätt och potatisen utminuterades omsider i Saluhallen till hungrande ortsbor nödåret 1917.
Legendariske "Skinn David" anlägger skinnberederi nr 3.
Fritz Lundberg bygger pälsfabrik vid Storgatan.
1918 Författarinnan Harriet Lövenhjelm dör på Romanäs.
I Tranås avlider många i "Spanska Sjukan".
1919 Tranås och Ludvika får stadsrättigheter. Stor pompa vid Mobergska huset på torget som upphöjs till stadshus.
Axel Andersson (Kuranstalten) går ur tiden.
Lennart Hyland föds utanför Tranås.
5500 personer bor nu i Tranåsbygden.


Tranås stadshus